گزارش بهنام ناطقی از جشنواره کن؛ توجه به جعفر پناهی و اصغر فرهادی

آغاز جشنواره سینمائی کن سه شنبه شب گذشته، در روزهای نخست با چالشهای متعددی روبرو شد، از جمله در تلاش برای تامین آزادی هنرمندانی، همچون جعفر پناهی. گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi/4388420.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *