بخشی از صفحه آخر / نعره های «برجام رو آتش زدیم» در مجلس اسلامی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-/4390285.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *