پایان تبلیغات انتخاباتی عراق؛ انتخابات تا چند ساعت دیگر شروع می‌شود

در عراق مهلت تبليغات انتخاباتی برای گزینش نخستین پارلمان پس از شکست داعش امروز به پايان رسيد و فردا شنبه رای گیری در چهارمين انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی حكومت صدام حسين برگزارمی شود.

گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4390082.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *