اعتراض چغندرکاران در نقده

در نقده واقع در استان آذربایجان غربی کشاورزان چغندرکار در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان پس از ماههای متوالی پی گیری با پهن کردن سفره خالی اعتراض شان را نشان دادند.رشید ناصرزاده خبرنگار محلی که با کشاورزان درباره مشکلات شان گفتگو کرده است به بخش فارسی صدای آمریکا از دلایل اعتراض کشاورزان نقده گفت
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/naghadeh-farmers-protest/4391271.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *