جان بولتون: یکی از عواقب برجام کمک به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه بود

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ در گفت و گو اختصاصی با صدای آمریکا گفت که یکی از عواقب توافق اتمی با ایران این بود که به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه کمک می کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bolton-iran/4391262.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *