شنیدن نقاشی

پژوهشگران لهستانی روی دستگاهی کار کرده اند که افراد نابینا را قادر می سازد تابلوهای نقاشی دیجیتال را با حس شنوایی تجربه و حس کنند. آنها این کار را با تبدیل رنگها به نت های موسیقی مختلف که قوه تخیل آنها را بیدار می کند انجام داده اند و امیدوارند بتوانند این فن آوری را به موزه ها ببرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/poland-art-sensor/4391279.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *