کره شمالی: حداکثر تا دو هفته دیگر بزرگترین سایت اتمی زیر زمینی کشور تخریب خواهد شد

کره شمالی رسماً اعلام کرد حداکثر تا دو هفته دیگر بزرگترین سایت اتمی زیر زمینی کشور را تخریب خواهد کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4392058.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *