گزارش علی جوانمردی از نتایج اولیه انتخابات عراق

در عراق، نتایج اولیە انتخابات سراسری، از کسب بیشترین آرا توسط ائتلاف تحت رهبری حیدر عبادی نخست وزیر، و پس از آن، ائتلاف وابستە بە مقتدی صدر حکایت دارد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4392057.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *