نگاهی به مطبوعات: انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم

انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press/4393305.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *