امیر طاهری: گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی در انتخابات عراق شکست سختی خوردند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/amir-taheri/4395000.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *