تظاهرات هواداران مقتدی صدر روحانی شيعه علیه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق

در عراق هواداران مقتدی صدر روحانی شيعه با تظاهرات در اكثر شهرهای شيعه نشين، خواهان پايان دخالتهاي جمهوری اسلامی ايران شدند. طبق نتايج نهايی انتخابات سراسری عراق، ائتلاف شيعه وابسته به مقتدی صدر بيشترين آرا را بدست آورده اند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4394646.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *