درگیری ماموران سد معبر شهرداری با پلیس راهنمایی و رانندگی

«ابی» یکی از مخاطبان صدای آمریکا فیلمی برای ما فرستاده که در آن بین ماموران سدمعبر شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی درگیری فیزیکی رخ می‌دهد. پیش از این نمونه‌های متعددی از خشونت ماموران سدمعبر با دستفروشان و همچنین خشونت پلیس با رانندگان منتشر شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4394638.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *