شعار مالباختگان موسسه کاسپین علیه دولت روحانی

در فیلمی که یکی از مخاطبان صدای آمریکا از مشهد فرستاده است، سپرده‌گذاران موسسه کاسپین شعار می‌دهند: «دولت تدبیر و امید، ملت ازت خیری ندید»
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4394889.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *