از سرگیری اعتراضات در کازرون به تقسیمات شهری

در دور جدید اعتراضات مردم کازرون، معترضان علیه صداوسیما و سانسور این اعتراضات شعار می‌دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4396294.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *