اعتراض گسترده در شهر کازرون؛ دلیل اعتراض مردم چیست

روز چهارشنبه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان بار دیگر راهپیمایی کردند. اجتماع و تظاهرات مردم از میدان شهدای این شهر آغاز شد. مردم با تجمع در یکی از میدانهای اصلی شهر کازرون با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نشان دادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kazeroon-gathering/4396366.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *