رای مثبت کمیته اطلاعاتی سنا به نامزد ریاست سازمان سیا؛ گام بعدی چیست

کمیته منتخب اطلاعاتی سنا صبح امروز در پشت درهای بسته در مورد تایید صلاحیت جینا هسپل گزینه رییس جمهوری آمریکا برای احراز مقام مدیریت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رای گیری و وی را در سطح کمیته تائید صلاحیت کرد
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shahla-arasteh/4396390.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *