رها بحرینی: جمهوری اسلامی موظف به رعایت حقوق کارگران است؛ اگر نکند، تخلف کرده است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/raha-bahraini/4396873.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *