گسترش آتشفشان هاوایی موجب نگرانی شده است

با باز شدن یک شکاف جدید در آتشفشان کیلویِه، در جزیره بزرگ هاوایی، فوران گذاره های آتشفشانی همچنان ادامه دارد. سازمان زمین شناسی آمریکا هشدار داده که فوران آتشفشان وارد مرحله فعالیت انفجاری مستمر شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hawaii-volcani/4396399.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *