در فضای مجازی درباره حمله حکومت به مردم در کازرون چه گفته می شود

واکنش های مردمی در فضای مجازی به وقایع پس از حمله ماموران امنیتی به معترضین تقسیم شهرستان کازرون کماکان ادامه دارد.
گزارش بهروز صمد بیگی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behrouz-samadbegi/4398380.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *