گزارش شپول عباسی از روزهای اخر جشنواره کن

يک روز مانده به پايان جشنواره بين المللی فيلم كن، هيجان ها برای معرفی برنده نخل طلای هفتاد و يكمين دوره اين اتفاق مهم سينمايی، بالا گرفته است دو فيلمساز ايرانی در بخش اصلی، رقيب يكديگر در كسب نخل طلا هستند.
گزارش شپول عباسی
[[2BX]]
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shepol-abbasi/4398434.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *