فیلمی از درگیری معترضان و ماموران در کازرون در روز پنجشنبه

بعد از اینکه ماموران چهارشنبه شب به مردم معترض در کازرون حمله کردند، روز پنجشنبه نیز در برخی نقاط شهر مردم و ماموران درگیر شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-kazerun/4399367.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *