تحلیلگر آمریکایی: در طرح پمپئو علیه جمهوری اسلامی ایران نقش اروپا مهم است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jonathan-schanzer/4406717.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *