چاقی همسرتان هم می تواند بر ابتلا به بیماری قند تاثیر بگذارد

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر دیابتولوژی منتشر شده نشان می دهد، علاوه بر وزن و سایز کمر خود افراد، چاقی همسر نیز یکی از ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری قند یا دیابت نوع ۲ است.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4408171.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *