گزارش علی جوانمردی درباره تحولات لبنان؛ حریری برای سومین بار نخست وزیر می شود

در لبنان، میشل عون، رئیس جمهوری، مجددا سعد حریری را برای احراز مقام نخست وزیری معرفی کرد.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4408680.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *