احزاب سیاسی عراق در تلاش برای تشکیل دولت جدید

عراق اين روزها شاهد رقابت تنگاتنگ احزاب سياسی برای ايجاد ائتلافی بزرگ در جهت تشکيل دولت جديد عراق است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-political-fractions-struggle/4411297.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *