نظر بینندگان برنامه روی خط: مشکلات کامیون داران اعتصابی در ایران

گرانی بیمه و ترقی قیمت لاستیک و لوازم یدکی، بخشی از مشکلاتی است که کامیون داران اعتصابی در ایران، در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا مطرخ ساختند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers-iran-drivers/4411161.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *