نگاهی به آخرین پروژه اسپیس اکس و همکاری با ناسا در فضا

اسپیس اکس یکی از شرکت های فضایی آمریکایی است که در کنار ناسا سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده به سفر های فضایی مشغول است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/space-business/4416468.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *