آیا اقتصاد ایران در حال سقوط است؟ مشاور سابق پرزیدنت ترامپ پاسخ می‌دهد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-economy/4417813.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *