اعتراض آمریکا در شورای امنیت به نادیده گرفتن دفاع مشروع اسرائیل از خود در مقابل حملات راکتی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-us-israel/4417815.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *