خوشبینی مقام های آمریکایی به مذاکرات با کره شمالی؛ شاید ملاقات رهبران دو کشور میسر شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-north-korea/4417809.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *