سفر جان متیس به سنگاپور؛ به تصمیم مستقل شرکای آمریکا برای صلح جهانی احترام می گذاریم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-mattis/4418025.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *