فیلمی از ادامه اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در کنگاور در روز پنجشنبه

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-truck-drivers/4419461.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *