نگاهی به ماجرای اختلاف فدراسیون فوتبال ایران و یونان

فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه ای از لغو تمامی ارتباطات خود با فدرسیون فوتبال یونان در اعتراض به لغو دیدار تیم ملی دو کشور خبر داده است. فریبرز قریب کارشناس ورزش در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا علل لغو این دیدار و قطع ارتباط فدراسیونها را شرح داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fariborz-gharib/4419697.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *