نگاهی به مطبوعات: رویکرد دولت ترامپ در برابر مشکل هسته ای پیونگ یانگ و تهران

رویکرد دولت ترامپ در برابر مشکل هسته ای پیونگ یانگ و تهران، ارتباط تعرفه های آمریکا بر اروپا با ایران و همکاری روسیه و اسرائیل در سوریه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4419714.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *