چگونه آمریکا با قدرت دلار بر جمهوری اسلامی ایران فشار آورده است

آمریکا برای مقابله با حمایت های مالی جمهوری اسلامی ایران از گروههای تروریستی و اقدامات
بی ثبات کننده اش در کشورهای منطقه، از قدرت دلار استفاده می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-economy/4419347.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *