کلاس های پلیس هند برای آموزش دفاع شخصی به زنان برای مقابله با آزارهای جنسی

همه ما خبرهای تجاوز گروهی یا آزار و اذیت های جنسی خیابانی دختران هند را بارها و بارها در خبرها شنیده ایم. اما حالا پلیسِ هند با برپاییِ کلاس های آموزشِ دفاع شخصی قصد دارد تا زنان را در برابرِ آزارهای جنسی که خیابانهای شهر را برای آنان ناامن کرده، تجهیز کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/delho-self-defense-women/4419757.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *