آزادی مخالفان دولت در ونروئلا

۳۹ نفر از مخالفان دولت ونزوئلا روز جمعه به دستور نيکلاس مادورو، رئيس جمهوری آن کشور از زندان آزاد شدند. نيکلاس مادورو اين اقدام را پيام صلح، و به نشانه حسن نيت توصيف کرده و مقام های دولت
می گويند، هدف اصلی ايجاد وحدت در جامعۀ است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/venezuela-politics/4420722.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *