زندگی پرمشغله ملکه الیزابت

۶۵ سال است که ملکه الیزابت نقش نماد ملت انگلیس را ایفا کرده است، با بسیاری ازمقامات و رهبران دیگر کشورها دست داده و مراسم بسیاری را افتتاح کرده است. ملکه الیزابت اینک در سالخوردگی برخی از وظایف رسمی خود را کاهش داده اما همچنان به یک برنامه پرمشغله مناسب بالای نود ساله ها ادامه می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/world-queen/4420738.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *