موسیقی کلاسیک بر روی کامیون

موسیقی کلاسیک معمولا فقط در سالن های بزرگ کنسرت و در حضور جمعیت محدودی نواخته می شود ولی دو پیانیست جوان تلاش می کنند این موسیقی را در دسترس جمعیت بیشتری قرار دهند. به گزارش فائزه المصری خبرنگار صدای آمریکا این دو بر روی یک صحنه متحرک برای مردم موسیقی می نوازند. این صحنه متحرک یک کامیون است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/concert-truck/4420830.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *