نظر بینندگان برنامه روی خط: چرا سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران انصراف می دهند؟

چرا سرمایه گذاران خارجی یکی پس از دیگری از سرمایه گذاری در ایران انصراف می دهند؟
پاسخ بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به این سئوال در مجموع در یک جمله خلاصه می شد. ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی جای امنی برای سرمایه گذاری نیست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4420701.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *