واکنش چین، ژاپن و کره جنوبی به خواست آمریکا مبنی بر”خلع سلاح اتمی کامل و بدون بازگشت کره شمالی”

هوشمند میرفخرایی به این سوال پاسخ می دهد: آنطور که در خبر گفته شد، آمریکا همچنان خواستار “خلع سلاح اتمی کامل و بدون بازگشت کره شمالی” است. چین، ژاپن و کره جنوبی چه واکنشی به این جهت گیری نشان داده اند؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hooshmand-mirfakhraei/4420824.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *