پیشرفت در ساخت ماده ای برای ترمیم مینای دندان

متخصصان دانشگاه کوئین مری لندن، موفق به تولید ماده پروتئینی جدیدی شدند که قادر به ترمیم و بازسازی مینای دندان و بافت های سخت و در عین حال شکننده است. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4420833.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *