آموزش عکاسی به نوجوانان مبتلا به سرطان با هدف پیشگیری از افسردگی

در آمریکا، نهاد غیر انتفاعی پابلف در لوس آنجلس، پروژه آموزش عکاسی به نوجوانان مبتلا به سرطان را، با هدف بهبود روحیه و پیشگیری از انزوا و افسردگی آغاز کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/help-cancer-education/4421641.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *