بررسی سخنان اخیر وزیر دفاع آمریکا در گفت وگو با هوشمند میرفخرایی

هوشمند میرفخرایی به این سوال پاسخ می دهد که چرا جیم میتس وزیر دفاع آمریکا در آخرین واکنش خود گفته که “گفتگوهای خلع سلاح اتمی با کره شمالی مذاکراتی طولانی است که با سختی و ناهمواری زیادی همراه خواهد بود؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4421640.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *