روز آگاهی از خشونت های مربوط به حمل اسلحه

روز آگاهی از خشونت های مربوط به حمل اسلحه با برپایی تجمعاتی در سراسر آمریکا از جمله در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن ادای احترام و همدردی با قربانیان خشونت اسلحه خواستار پایان دادن به خشونت های ناشی از استفاده از سلاح های مرگبار شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/gun-violence-awareness/4421530.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *