روز جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد با موضوع مقابله با زباله های پلاستیکی

روز سه شنبه ، ۱۵ خرداد مصادف با روز جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد است. موضوع امسال این روز بین المللی، مقابله با زباله پلاستیکی است. در آستانه این روز بسیاری از نهاد های حفظ محیط زیست به پاکسازی زمین و آب از زباله پلاستیکی مشغول شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/environment-plastic/4421636.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *