فوران آتش‌فشان کیلاویا در هاوایی وارد مرحله جدیدی شده است

دانشمندان آمریکایی می گویند فوران آتش‌فشان کیلاویا در هاوایی وارد مرحله جدیدی شده و به نظر می رسد از شدت فوران ان کاسته شده است . در همین حال جریان گدازه ها از شکاف های دامنه این کوه که در جزیره بزرگ هاوایی واقع شده همچنان ادامه دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hawaii-volcanoes/4421635.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *