نگاهی به مطبوعات: بروز اختلاف میان حامیان بشار اسد در سوریه

بروز اختلاف میان حامیان بشار اسد در سوریه، حضور بی سابقه اسرائیل در رزمایش ناتو و چشم انداز حمایت دولت ترامپ از آزادی های مذهبی در جهان موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press/4424035.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *