وزیر دفاع آمریکا: تحریم های کره شمالی تنها در صورت توقف برنامه هسته ای برداشته می شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-north-korea/4423753.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *