کشتی مجلل دیکتاتور سابق یوگوسلاوی برای سرویس به مردم آماده می شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ship-tito/4423752.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *